Η τονομέτρηση είναι η διαγνωστική εξέταση κατά την οποία μετράται η ενδοφθάλμια πίεση. Η μέτρηση βασίζεται στην επιπέδωση μικρής περιοχής του κερατοειδή.

Η τονομέτρηση μπορεί να γίνει χωρίς επαφή (τονόμετρα αέρος), με στιγμιαία επαφή χωρίς τη χρήση αναισθητικού (τονόμετρα με ακίδα rebound) και με επαφή (τονόμετρα επιπέδωσης Goldmann).

Πώς γίνεται η τονομέτρηση;

Η μέτρηση με το τονόμετρο Goldmann θεωρείται μέχρι και σήμερα η πιο ακριβής, απαιτεί ωστόσο τη χρήση αναισθητικής σταγόνας και μικρής ποσότητας χρωστικής (φλουοροσκεΐνης). Ο οφθαλμίατρος με ειδικό φωτισμό (μπλε χρώματος) παρατηρεί και ευθυγραμμίζει δύο είδωλα, γυρνώντας ένα βαθμονομημένο μοχλό. Όταν τα είδωλα ευθυγραμμιστούν μπορεί να δει το αποτέλεσμα της ενδοφθάλμιας πίεσης.

τονομετρηση επαφης Goldmann

Τονομέτρηση με τη μέθοδο Goldmann

 

Γιατί είναι απαραίτητη η τονομέτρηση;

Η τονομέτρηση είναι μια απαραίτητη εξέταση γιατί η υψηλή ενδοφθάλμια πίεση είναι ένας από τους βασικότερους παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη του γλαυκώματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις το γλαύκωμα δεν προειδοποιεί και οι ασθενείς χάνουν περιφερική όραση, χωρίς αυτό να είναι αντιληπτό, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια της πάθησης.

Ακόμη και για τους μη γλαυκωματικούς ασθενείς, η τονομέτρηση είναι απαραίτητη να πραγματοποιείται στα πλαίσια της εξάμηνης ή ετήσιας οφθαλμολογικής εξέτασης.