Η τομογραφία αμφιβληστροειδούς με το σύστημα Heidelberg (Heidelberg Retinal Tomography-HRT) είναι μια ειδική και λεπτομερής διαγνωστική εξέταση, η οποία χρησιμοποιείται για ακριβή παρατήρηση και μελέτη της κεφαλής του οπτικού νεύρου (οπτική θηλή), απαραίτητη για τη διάγνωση και τη διαχείριση του γλαυκώματος.

Η εξέταση με το HRT είναι ανώδυνη και γρήγορη. Συνήθως δεν απαιτούνται σταγόνες που ανοίγουν την κόρη του ματιού (μυδριατικές).