Η εξέταση της ευαισθησίας αντίθεσης (contrast sensitivity) είναι μια ποιοτική διαγνωστική εξέταση της οπτικής λειτουργίας, η οποία μετρά την ικανότητα διάκρισης ερεθισμάτων όλο και χαμηλότερης αντίθεσης (contrast). Η εξέταση γίνεται σε λευκό φόντο με μαύρα γράμματα ή σε ανοιχτό φόντο με μαύρες λωρίδες.

Η εξέταση αυτή είναι εξίσου σημαντική με την εξέταση με τη μέτρηση της οπτικής οξύτητας, όπου μετράται η ικανότητα αναγνώρισης όλο και μικρότερων γραμμάτων στον πίνακα με τους αριθμούς (οπτότυπο) σε μια ορισμένη απόσταση.

ευαισθησια αντιθεσης contrast πως ειναι

Αναπαράσταση χαμηλής ευαισθησίας αντίθεσης (αριστερά). Φυσιολογική ευαισθησία (δεξιά).