Η εξέταση της ευαισθησίας αντίθεσης (contrast sensitivity) είναι μια ποιοτική διαγνωστική εξέταση της οπτικής λειτουργίας, η οποία μετρά την ικανότητα διάκρισης ερεθισμάτων όλο και χαμηλότερης αντίθεσης (contrast). Η εξέταση γίνεται σε λευκό φόντο με μαύρα γράμματα ή σε ανοιχτό φόντο με μαύρες λωρίδες.

Η εξέταση αυτή είναι εξίσου σημαντική με την εξέταση με τη μέτρηση της οπτικής οξύτητας, όπου μετράται η ικανότητα αναγνώρισης όλο και μικρότερων γραμμάτων στον πίνακα με τους αριθμούς (οπτότυπο) σε μια ορισμένη απόσταση.

ευαισθησια αντιθεσης contrast πως ειναι

Αναπαράσταση χαμηλής ευαισθησίας αντίθεσης (αριστερά). Φυσιολογική ευαισθησία (δεξιά).

Γιατί είναι σημαντική εξέταση της ευαισθησίας αντίθεσης (contrast sensitivity);

Η εξέταση ευαισθησίας αντίθεσης (contrast sensitivity) συμβάλλει ενεργά στην οπτική λειτουργία, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις χαμηλού φωτισμού, ή ομίχλης, συνθήκες στις οποίες το constrast του περιβάλλοντος είναι ούτως ή άλλως μειωμένο. Η νυχτερινή οδήγηση είναι για παράδειγμα μια δραστηριότητα η οποία για λόγους ασφαλείας απαιτεί καλή ευαισθησία αντίθεσης από τον ασθενή.

Διαδικασία εξέτασης contrast sensitivity

Η εξέταση της ευαισθησίας αντίθεσης (contrast sensitivity) είναι μια υποκειμενική διαδικασία όπου ο εξεταζόμενος σύμφωνα με τις υποδείξεις του εξεταστή προσπαθεί να φτάσει στο όριο ή κατώφλι (threshold) της ευαισθησίας που μπορεί να αναγνωρίσει.

Στην αρχή του τεστ η αντίθεση (contrast) είναι αρκετά έντονη και η διάκριση εύκολη.(χαμηλή ευαισθησία). Αυτό σημαίνει ότι η διαφορά της αντίθεσης είτε φόντου-γραμμάτων, είτε προσανατολισμού των γραμμών είναι αρκετά εμφανής και εύκολη, ενώ όσο η εξέταση προχωρά, η ανίχνευση γίνεται όλο και πιο δύσκολη, αφού τα γράμματα ή ο προσανατολισμός των γραμμών έχουν ένα αχνό γκρι χρώμα, έως ότου είναι εξαιρετικά δύσκολο να τα ξεχωρίσει ο εξεταζόμενος.

contrast sensitivity εξεταση

contrast sensitivity διαγνωση

 Παραδείγματα εξέτασης ευαισθησίας αντίθεσης (contrast sensitivity)

Συμπτώματα μειωμένης ευαισθησίας αντίθεσης (contrast sensitivity)

Τα συμπτώματα μειωμένης ευαισθησίας αντίθεσης (contrast sensitivity) είναι τα εξής:

  • Δυσκολία στη νυχτερινή οδήγηση (άλω στα φώτα των απέναντι αυτοκινήτων ή δυσκολία αναγνώρισης πεζών)
  • Κούραση κατά την ανάγνωση ή στην παρακολούθηση τηλεόρασης
  • Δυσκολία καταβασίας σκαλιών (ιδιαίτερα λευκών)

Τα συμπτώματα μπορεί να παρατηρηθούν μετά από διαθλαστική χειρουργική ή σπανιότερα μετά από επέμβαση καταρράκτη. Επίσης η μειωμένης ευαισθησίας αντίθεσης (contrast sensitivity) μπορεί να αποτελεί σύμπτωμα ορισμένων οφθαλμολογικών παθήσεων όπως ο καταρράκτης, το γλαύκωμα ή η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια.

Αντιμετώπιση μειωμένης ευαισθησίας αντίθεσης (contrast sensitivity)

Στην περίπτωση που διαγνωστεί μειωμένης ευαισθησίας αντίθεσης, ο οφθαλμίατρος μπορεί να συστήσει τη χρήση γυαλιών με ειδικά κίτρινα φίλτρα, τα οποία βοηθούν στην βελτίωση της αντίθεσης.

Εφόσον γίνει περαιτέρω οφθαλμολογικός έλεγχος και διαπιστωθεί ότι η μειωμένη ευαισθησία οφείλεται σε εκτροπές του ματιού μπορεί εξατομικευμένα να πραγματοποιηθεί επέμβαση laser (custom LASIK) για τη βελτίωση του contrast sensitivity.

Ειδικά σχεδιασμένοι ενδοφακοί οι οποίοι διαθέτουν ειδική τεχνολογία μπορούν επίσης να μειώσουν τις εκτροπές υψηλής τάξης που δημιουργούν τα προβλήματα των φωτοστέφανων και της άλου, αφού τοποθετηθούν στο μάτι μετά από χειρουργείο καταρράκτη.