Η διάθλαση είναι μια διαγνωστική εξέταση, η οποία προσδιορίζει το διαθλαστικό σφάλμα που μπορεί να έχει ο ασθενής (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός). Πραγματοποιείται στα πλαίσια της οφθαλμολογικής εξέτασης με ειδικό εξοπλισμό, ο οποίος περιλαμβάνει φορόπτερο (ή παλαιότερα δοκιμαστικό σκελετό). Το φορόπτερο είναι ένα ειδικό όργανο το οποίο έχει ενσωματωμένους σφαιρικούς (θετικούς και αρνητικούς) φακούς και κυλινδρικούς για τον προσδιορισμό του αστιγματισμού. Η διάθλαση πραγματοποιείται από τον οφθαλμίατρο ή τον οπτομέτρη.

εξεταση διαθλαση πωε γινεται

Φορόπτερο

Σκοπός της διάθλασης είναι να προσδιοριστεί η καλύτερη και άνετη συνταγή γυαλιών ή φακών επαφής του ασθενούς.