Η διάθλαση είναι μια διαγνωστική εξέταση, η οποία προσδιορίζει το διαθλαστικό σφάλμα που μπορεί να έχει ο ασθενής (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός). Πραγματοποιείται στα πλαίσια της οφθαλμολογικής εξέτασης με ειδικό εξοπλισμό, ο οποίος περιλαμβάνει φορόπτερο (ή παλαιότερα δοκιμαστικό σκελετό). Το φορόπτερο είναι ένα ειδικό όργανο το οποίο έχει ενσωματωμένους σφαιρικούς (θετικούς και αρνητικούς) φακούς και κυλινδρικούς για τον προσδιορισμό του αστιγματισμού. Η διάθλαση πραγματοποιείται από τον οφθαλμίατρο ή τον οπτομέτρη.

εξεταση διαθλαση πωε γινεται

Φορόπτερο

Σκοπός της διάθλασης είναι να προσδιοριστεί η καλύτερη και άνετη συνταγή γυαλιών ή φακών επαφής του ασθενούς.

Πώς γίνεται η διάθλαση;

Αρχικά προσδιορίζεται η οπτική οξύτητα του ασθενούς, είτε χωρίς διόρθωση, είτε με την τρέχουσα συνταγή που έχει μέχρι στιγμής (γυαλιά ή φακοί επαφής) με το διάβασμα των αριθμών στον οπτότυπο (πίνακα) σε μια ορισμένη απόσταση. Στη συνέχεια, ο εξεταστής αλλάζοντας φακούς και ζητά από τον ασθενή να του διαβάζει τους αριθμούς στον οπτότυπο, προσπαθώντας να προσαρμόσει μια νέα συνταγή, η οποία επιτυγχάνει τη βέλτιστη και λειτουργική όραση για τον εξεταζόμενο.

Στα παιδιά και στους υποψηφίους για διαθλαστική χειρουργική η διάθλαση χρειάζεται να πραγματοποιηθεί αφού έχει προηγηθεί μυδρίαση (άνοιγμα της κόρης των ματιών με οφθαλμικές σταγόνες), προκειμένου να ακυρωθεί ο παράγοντας της προσαρμογής του ματιού.