Η Β υπερηχογραφία (B scan) είναι μια σημαντική εξέταση που χρησιμοποιείται για τη διάγνωση διαφόρων οφθαλμικών ασθενειών. Η πληροφορία από τη Β-υπερηχογραφία μας βοηθάει στην οπτικοποίηση της βλάβης. Συγκεκριμένα, μπορούμε να δούμε την ανατομική θέση, το σχήμα, τα όρια και το μέγεθος της βλάβης εντός του οφθαλμού.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση ξένων ενδοβόλβιων σωμάτων, αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς, ή χοριοειδούς, καθώς και ενδοφθάλμιων όγκων. Το σήμα που λαμβάνεται στη Β-υπερηχογραφία μετατρέπεται σε κουκίδες με ένταση φωτεινότητας που είναι ανάλογη με το πλάτος του σήματος που επιστρέφει (ηχώ).

Έτσι, η ηχώ με υψηλό σήμα εμφανίζεται λευκή (μεγάλη συλλογή κουκίδων), ενώ το πολύ χαμηλό σήμα μαύρο(μικρή συλλογή κουκίδων). Επομένως οι παθολογικές περιοχές απεικονίζονται περισσότερο λευκές. Η εικόνα που λαμβάνεται κατά τη Β-υπερηχογραφία είναι συγχρονική δύο διαστάσεων.

υπερηχογραφημα μελανωμα διαγνωση Μελάνωμα χοριοειδούς χιτώνα

β υπερηχογραφημα ματια B-scan: Απεικόνιση αιμορραγίας υαλοειδούς, οπίσθιας αποκόλλησης υαλοειδούς και αποκόλλησης χοριοειδούς χιτώνα