Η βυθοσκόπηση είναι η διαγνωστική εξέταση κατά την οποία ο οφθαλμίατρος ελέγχει το βυθό του ματιού. Πέραν της κατάστασης του κρυσταλλοειδούς φακού, όπου προσδιορίζεται η ύπαρξη και το στάδιο του καταρράκτη, μπορούμε να αξιολογήσουμε την ωχρά κηλίδα (κέντρο του αμφιβληστροειδούς χιτώνα), τα αγγεία του αμφιβληστροειδούς και το οπτικό νεύρο.