Η βιομετρία είναι η εξέταση η οποία χρησιμοποιείται για να μετρήσουμε το αξονικό μήκος του ματιού (δηλ. πόσο μεγάλο είναι το μάτι μέσα στον κόγχο) και να πάρουμε πληροφορίες για το σχήμα του. Χρησιμοποιείται ευρέως για τον υπολογισμό της δύναμης του ενδοφακού που θα μπει στο μάτι του ασθενούς κατά την επέμβαση του καταρράκτη.

Η βιομετρία μπορεί να πραγματοποιηθεί με υπέρηχο (Α-υπερηχογραφία) ή με οπτική συμβολομετρία (IOL-Master).