Η βιομετρία είναι η εξέταση η οποία χρησιμοποιείται για να μετρήσουμε το αξονικό μήκος του ματιού (δηλ. πόσο μεγάλο είναι το μάτι μέσα στον κόγχο) και να πάρουμε πληροφορίες για το σχήμα του. Χρησιμοποιείται ευρέως για τον υπολογισμό της δύναμης του ενδοφακού που θα μπει στο μάτι του ασθενούς κατά την επέμβαση του καταρράκτη.

Η βιομετρία μπορεί να πραγματοποιηθεί με υπέρηχο (Α-υπερηχογραφία) ή με οπτική συμβολομετρία (IOL-Master).


Βιομετρία με IOL-Master

Η βιομετρία με το μηχάνημα IOL Master μας επιτρέπει εκτός από τη μέτρηση του αξονικού μήκους να μετρήσουμε επίσης την καμπυλότητα του κερατοειδούς (κερατομετρικές ενδείξεις), το βάθος του προσθίου θαλάμου καθώς και το πλάτος του κερατοειδή.

Διαθέτει διαφορετικές φόρμουλες-τρόπους υπολογισμού του ενδοφακού που θα μπει στο μάτι του ασθενούς και λαμβάνει υπόψιν του εάν ο ασθενής έχει υποβληθεί στο παρελθόν σε διαθλαστική χειρουργική ή έχει στο μάτι του έλαιο σιλικόνης από προηγούμενη οφθαλμολογική επέμβαση (πχ. αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς).

Πώς γίνεται η εξέταση της βιομετρίας;

Η βιομετρία με το IOL-Master είναι μια ανώδυνη και γρήγορη εξέταση κατά την οποία ο ασθενής τοποθετείται στην ειδική υποδοχή του μηχανήματος, ακουμπώντας το πιγούνι και το μέτωπό του, όπως συνήθως συμβαίνει και με τα υπόλοιπα οφθαλμολογικά μηχανήματα. Ο ασθενής κοιτά ένα φωτεινό στόχο και αναλόγως κρατά ανοιχτά τα μάτια ή ανοιγοκλείνει σύμφωνα με τις υποδείξεις του εξεταστή. Η διαδικασία της μέτρησης διαρκεί μόλις λίγα λεπτά.

 

βιομετρια IOL Master εξεταση 

Βιομετρία με IOL-Master

Στην περίπτωση που ο ασθενείς είναι χρήστης φακών επαφής θα πρέπει ανάλογα με τον τύπο φακού επαφής που χρησιμοποιεί να απέχει από τη χρήση τους για κάποιες ώρες για να είναι αντικειμενικό το αποτέλεσμα της μέτρησης. Για παράδειγμα οι μαλακοί φακοί επαφής καλό είναι να αφαιρούνται 1-2 ημέρες πριν, ενώ οι ημίσκληροι 2 εβδομάδες.