Η Α – υπερηχογραφία (A scan) είναι η διαγνωστική εξέταση που παρέχει πληροφορίες για το μήκος του ματιού. Χρησιμοποιείται συνήθως για τον προσδιορισμό του αξονικού μήκους (πόσο μεγάλο είναι το μάτι μέσα στον κόγχο) και μας δίνει μετρήσεις για τον τεχνητό ενδοφακό που θα αντικαταστήσει το φυσικό φακό του ματιού (κρυσταλλοειδή) στο χειρουργείο του καταρράκτη. Συγκεκριμένα, μετρώντας όλο το μήκος του ματιού και τη δύναμη του κερατοειδούς, το σύστημα της Α-υπερηχογραφίας μας υπολογίζει τη δύναμη του ενδοφακού που θα τοποθετηθεί στο μάτι του ασθενούς.

Η Α- υπερηχογραφία είναι γρήγορη και ανώδυνη διαθλαστική εξέταση, η οποία πραγματοποιείται στο χώρο του ιατρείου.

Διαδικασία Α-υπερηχογραφίας

Για την Α-υπερηχογραφία χρειάζονται αναισθητικές σταγόνες, προκειμένου η μικρή συσκευή-probe να τοποθετηθεί στο μάτι του ασθενούς. Ο ασθενής κοιτάει ευθεία μπροστά του, έχοντας και τα δύο μάτια ανοιχτά, ενώ τα ηχητικά κύματα μεταδίδονται στην οθόνη του υπολογιστή του συστήματος. Το σήμα των ανακλαστικών δομών απεικονίζεται με τη μορφή επαρμάτων. Το 1ο έπαρμα αφορά το probe που ακουμπά τον μάτι του ασθενούς, το 2ο τον κερατοειδή χιτώνα, το 3ο την πρόσθια επιφάνεια του κρυσταλλοειδούς φακού, το 4ο την οπίσθια επιφάνεια του κρυσταλλοειδούς φακού, το 5ο τον αμφιβληστροειδή χιτώνα και το 6ο το σκληρό χιτώνα (λευκό μέρος του ματιού). Το τελευταίο έπαρμα αντιστοιχεί στον οφθαλμικό κόγχο και μετά το σήμα εξασθενεί , όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

υπερηχογραφημα A-scan Α υπερηχογραφια