Η Α – υπερηχογραφία (A scan) είναι η διαγνωστική εξέταση που παρέχει πληροφορίες για το μήκος του ματιού. Χρησιμοποιείται συνήθως για τον προσδιορισμό του αξονικού μήκους (πόσο μεγάλο είναι το μάτι μέσα στον κόγχο) και μας δίνει μετρήσεις για τον τεχνητό ενδοφακό που θα αντικαταστήσει το φυσικό φακό του ματιού (κρυσταλλοειδή) στο χειρουργείο του καταρράκτη. Συγκεκριμένα, μετρώντας όλο το μήκος του ματιού και τη δύναμη του κερατοειδούς, το σύστημα της Α-υπερηχογραφίας μας υπολογίζει τη δύναμη του ενδοφακού που θα τοποθετηθεί στο μάτι του ασθενούς.

Η Α- υπερηχογραφία είναι γρήγορη και ανώδυνη διαθλαστική εξέταση, η οποία πραγματοποιείται στο χώρο του ιατρείου.